Wat is Sotaiho

SotaihoHet concept van Sotaiho

  • Werk niet hard, dring niet aan. Sotaiho Alkmaar
  • Heb geen dominerende houding, doe je niet groter voor dan je bent.
  • Wees niet hebzuchtig, vraag niet te veel en wees niet te gretig om alles te krijgen.
  • Laat je niet aan banden leggen.

Sotaiho

Wat is Sotaiho?

Sotaiho is een modern lichaamstherapeutisch systeem, ontwikkelt door de japanse arts Dr. Keizo Hashimoto. Centraal staat de gedachte, door middel van bekrachtiging van de aangename bewegingsrichting het lichaam weer positief waar te gaan nemen. Sotaiho Alkmaar

Sotaiho is ook een manueelgeneeskundige methode, welke door Dr. Hashimoto is ontwikkeld vanuit de traditionele oriëntaalse heelkunsten. Doordat gehabitueerde spannings- en houdingspatronen worden ontvouwen, is het een methode voor de neuromusculaire herorganisatie van het lichaam.

Sotaiho         Sotaiho

Geschiedenis

Toen Dr. Hashimoto met zijn praktische werkzaamheid als arts begon, moest hij vaststellen, dat de opgedane kennis voor een belangrijk gedeelte van alledaagse klachten geen tevredenstellende resultaten opleverde. Vooral nek-/schouderklachten en lage rugpijnen ging zijn destijdse kennis te boven.

Op een bepaalde dag ontdekte hij bij een aantal patiënten verbetering, nadat hun zich bij een acupuncturist of manueel therapeut lieten behandelen. Hij ging toen het bewegingsapparaat van elke patiënt onderzoeken. En hij ontdekte, dat de methode van Michio Takahashi uit de jaren 1920 van de achteruitbewegingen heel goede resultaaten opleverde.

Sotaiho

De constructie van het lichaam

Dr. Hashimoto begreep, dat het organisme zich steeds als eenheid gaat bewegen. Hij formuleerde toen het “wet van de wisselwerking” (“Doji-sokan-sohosei”). De constructie van het menselijk lichaam lijkt op een huis. De vier grondpilaren stemmen met de armen en benen overeen, het nok met de wervelkolom. Is de balans van één van deze pilaren ernstig gestoord, zal dit als een functiestoornis in de ruggegraat te bemerken zijn.

In principe zijn er nauwelijks mensen, bij wiens bewegelijkheid van de wervelkolom niet beperkt is. Functiestoornissen vinden hun oorzaak over het algemeen in een links-rechts-disbalans.

Dat heeft aan de ene kant daarmee te maken, dat wij ons al sinds vroege kindheid bepaalde bewegingsgewoontes hebben eigen gemaakt, welke uiteindelijk door het hele leven door worden gemaakt. Aan de andere kant, zullen gespannen organen reflectorisch een ongelijkmatige spiertonus van de romp gaan veroorzaken.

De volgende wetmatigheid zal zich hieruit afleiden: Als een gedeelte van een ketting is in zijn functie gestoord, zal de hele bewegingsketting worden beperkt! Wil men voortdurende verbetering van een klacht gaan bereiken, moet de wortel – de gestoorde grondpilaar – worden behandeld.

Sotaiho         Sotaiho

Zonder pijn terug naar het midden

Dr. Hashimoto heeft zijn Sotaiho sinds de jaren 1930 ontwikkeld. Met behulp van deze eenvoudige methode lukt het een betrokkene zonder pijn de bewegelijkheid van de wervelkolom weer te vervaardigen.

Door doelmatige bewegingen, welke zonder uitzondering naar de gemakkelijke kant toe gaan, gekoppeld aan een speciale ademhalingstechniek, zullen de spanningen worden opgelost.

Dr. Hashimoto benoemde dit principe de behandeling door achteruitbewegingen; later werd het ook de techniek van de plotselinge ontspanning genoemd. Uiteindelijk ging zich het begrip Sotai etableren, een soort anagram van het woord Taiso – Gymnastiek.

Sotai kan met een partner worden beoefend, dan wordt het Sotaiho genoemd. Zelfstandig – bijvoorbeeld in een groep – beoefent men Self-Sotai.

Sotaiho
Sotaiho Alkmaar